Контакт

Адреса за коресподенција

Телефон

Денарска сметка: 300 000 000 590 766
Даночен број: 4030000389111
Депонент на Комерцијална банка а.д. Скопје

Инструкции за прилив од странство:

BENEFICIARY:
Company name: MAKAVEJ DOOEL SKOPJE
Address: UL. PETAR ACEV BR. 20-11
Acc. No. : 0270100036573
IBAN: MK07300701000365754

BENEFICIARY’S BANK:
Komercijalna banka AD Skopje
Ul. Vasil Iljoski br. 3, 1000 Skopje, Macedonia
BIC/SWIFT CODE: KOBSMK2X

Кошничка0
Нема продукти
Продолжи пазарење
0

Најавете се со вашата корисничка сметка

Почитувани пријатели и читатели, поради нашето отсуство за летните одмори, нарачките што ќе пристигнат од 20 јули до 7 август ќе почнат процесираат и да се испорачуваат со почеток од 8 август 2024.

Благодариме за разбирањето! Пријатни летни одмори, Ваш Макавеј!